Märchen

Kral ve Köylü

3. Juli 2018

Kral ve köylü

Çok eski zamanlarda bir kral yaşarmış. Bu kral kendisine çok güzel bir elbise diktirmiş. Bir gün bu güzel elbiseyle ülkesinde dolaşmak istemiş. Neşe içinde dışarı çıkmış. Hava çok güzelmiş. Kralı görenler, elbiseye hayranlıkla bakmışlar. Bir süre sonra kral, bir köylü ile karşılaşmış. Köylü, krala selam vermiş:

„Aman kralım, demiş. Elbisenin ne kadar güzel. Ama hemen saraya dönün. Çünkü müthiş bir yağmur gelecek.“

„İyi, ama nasıl olur“, diye şaşırmış kral. „Baksana hava çok iyi görünüyor“.

„Haklısınız, gökyüzü güzel görünüyor“, demiş köylü. „Ama az sonra yağmur yağacak, göreceksiniz.“

Kral köylüye pek inanmamış, „O nereden bilecek“, diye düşünmüş. Ama elbisesinin ıslanarak bozulmasını da istemiyormuş. Saraya geri dönmüş.

Daha saraya girer girmez, dışarıda yağmur başlamış. Kral şaşkınlık içinde pencereden dışarı bakmış, „Hayret. Gerçekten de yağmur yağıyor. Hem de çok şiddetli. İyi ki köylünün sözlerini dinleyip saraya geri dönmüşüm.

Kral, yağmur dinince köylüyü saraya çağırtmış. Merakla, „Sen, yağmur yağacağını nereden bildin“, diye sormuş.

„Yağmur yağacağını zaman eşeğim kulaklarını indirir. Bu sefer o kadar indirdi ki yağmurun çok şiddetli yağacağını anladım“, demiş.

Kral gülümsemiş, „Demek, sen yağmurun yağacağını eşeğinden öğreniyorsun“, demiş. Köylüye bir kese altın vermiş.

Köylü de aldığı altınların bir kısmıyla eşeğine lezzetli yiyecekler almış.